Corona update

Algemene richtlijnen Rijksoverheid
De basisregels voor iedereen lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport

Enkele belangrijke punten

 • Er zijn op 20 april wat versoepelingen aangekondigd.
  Amateurkunstgroepen mogen, onder voorwaarden, weer repeteren. Koren vormen hierbij een uitzondering.
  De volgende informatie hierover is te vinden op de site van de Rijksoverheid:

  • Voor publiek toegankelijke culturele locatie blijven nog dicht.
   Daar kan dan ook nog niet gerepeteerd worden.
  • Amateurkunst-repetities mogen op bepaalde plekken:
   • In de eigen woning
    Het advies is om niet meer dan 1 leerling op 1 dag te ontvangen
   • Op besloten plaatsen en op openbare plaatsen in de buitenlucht
    Er geldt een uitzondering op de regels voor groepsvorming voor personen die kunst- en cultuur beoefenen.
    Er mag geen publiek bij zijn en dit moet ook voorkomen worden.
    Het gaat hierbij om activiteiten zoals dans-, toneel- en muziek in de vorm van een les of repetitie. En niet als vermaak.
    Op besloten en openbare plaatsen in de buitenlucht krijgt iedereen het volgende advies: Beperk zoveel mogelijk contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen. Doe dus zoveel mogelijk online of in kleine groepen.
   • Helaas blijft het advies om niet te zingen in groepen gehandhaafd.
 • Thuis mag u vanaf 28 april maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen.
 • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 1 ander persoon anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
  Een gezelschap is een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, dan horen zij ook bij het gezelschap.
  Op dit verbod op groepsvorming (van max 2 personen buiten) bestaan dus uitzonderingen voor amateurkunst-repetities. Die zijn hierboven beschreven.
 • De avondklok loopt af op 28 april.
 • Mondkapjes:
  Voor iedereen van 13 jaar en ouder: het dragen van een niet-medisch mondkapje in voor publiek toegankelijke binnenruimtes is vanaf 1 december verplicht.
  Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang. Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte.
  Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes moet het mondkapje gedragen worden.

LKCA
Zij schrijven:
De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.
Om deze vragen te beantwoorden houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date.

In dat artikel wordt ook verwezen naar:

 • protocollen voor diverse disciplines, zoals dans, theater, zang en muziek,
 • en het algemene protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.

Landelijke koepels

Veiligheidsregio Twente
Om te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 26 maart 2020 landelijk, dus ook in Twente, een noodverordening. Wanneer de landelijke maatregelen wijzigen, dan wijzigt de noodverordening ook.
Alle informatie vind je hier: https://vrtwente.nl/corona/

Protocol
Wil je met jouw groep repeteren, als de omstandigheden dat weer toelaten, dan moet een eigen protocol hebben. Het bovengenoemde protocol (plus aanvullingen van KNMO en Koornetwerk, waar nodig) kan je hiervoor als richtlijn gebruiken.

Dit protocol hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente of veiligheidsregio.
De gemeente heeft vertrouwen in haar culturele veld en gaat er vanuit dat het veld zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is er besloten geen meldplicht op te stellen voor het aanleveren van protocollen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur – Toolkit
Door de coronacrisis hebben meer gezinnen geldzorgen en dan wordt vaak als eerste bezuinigd op deelname aan sportclubs en culturele lessen.

Vorige maand heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’gelanceerd, waarmee ouders geholpen kunnen worden als er thuis geen geld is.
Ook zijn er handige toolkits beschikbaar waarmee organisaties hun doelgroepen kunnen informeren over mogelijkheden bij het fonds.

De toolkit bevat onder andere teksten voor de website en nieuwsbrief, poster, flyer en teksten voor social media kanalen. De toolkit is te downloaden via https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-cultuur/.

Meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar communicatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl

 

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht