Fondsen

Lokale fondsen

Hieronder staan een aantal fondsen die verbonden zijn aan Almelo, zoals fondsen die regionaal werken.

Landelijke en provinciale fondsen

Zoek je de grotere, landelijke en provinciale fondsen? Kijk dan op https://www.cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/fondsen-en-sponsoring/

 

Cultuur Kas Almelo

Cultuur Kas Almelo (voorheen Stichting Stadsfonds Almelo) mede-ondersteunt kleine culturele initiatieven op het gebied van Podiumkunst, Beeldende Kunst, Straat & Wijkkunst en Digitale kunst.

Zorg ervoor dat je op tijd bent met je aanvraag, liefst 12 weken voor het evenement.

“Het bestuur komt iedere 6 weken bij elkaar. Zorg ervoor dat je aanvraag minimaal een week voor de vergadering is ingediend.” (Bron: de website, dd 19-02-2024)

 

 

Cogas Cultuurfondsani_cogas-logo

Het Cogas Cultuurfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Twente, waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 november, tot 1 februari. In mei wordt bekend gemaakt welke initiatieven een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of kunnen doen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Voor die kinderen betalen het Jeugdfonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 

Jeugdfonds Almelo

In de gemeente Almelo leven circa 1850 kinderen (0 t/m 20 jaar) die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

“Onze stichting steunt deze kinderen zodat ze mee kunnen doen op school of in het verenigingsleven. We gunnen het ieder kind om lekker samen te sporten, dansen, muziek te maken, te leren en te spelen We willen al deze kinderen mee laten doen.”

Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Verjaardag in de Maak vallen onder Jeugdfonds Almelo. Aanvragen kunnen door ouders/verzorgers zelf ingediend worden.

 

Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren. Ze richt zich op de hele wereld, waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

Stichting de Houtmaat

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

 

Twents Noaberfonds

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Dit gaat over nieuwe initiatieven die een eerste steuntje in de rug nodig hebben, waar mensen samen komen en iets organiseren. Ze kunnen handgeld verstrekken voor kleine, lokale projectjes. Denk in de schaal van huismuziek, kleine theatervoorstelling, opstarten van een stichting. Voorwaarden: invullen formulier op internet, vraagt een tegenprestatie. Bedragen tussen de €0 en € 2000,-.

Zie de website.

 

Rabobank Noord en West TwenteRabobabnk-logo

Rabo Verenigingsondersteuning

“Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.”.

Dit programma staat de komende 10 jaar, dus tot en met 2032. Voor meer informatie over dit programma kan je contact met ons opnemen.

Zie de website.

Rabo ClubSupport

Tijdens Rabo ClubSupport kunnen Rabobankleden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Zie de website.

 

Stichting RPF (Roggekamp Peitsch Fonds) is een fonds dat alleen activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar van de gemeente Almelo financieel kan en wil ondersteunen.

Het moet gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en overige vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord.