Fondsen

Lokale fondsen

Hieronder staan een aantal fondsen die verbonden zijn aan Almelo, zoals fondsen die regionaal werken.

Landelijke en provinciale fondsen

Voor de landelijke en provinciale fondsen kan je terecht op https://www.cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/fondsen-en-sponsoring/

Cogas Cultuurfondsani_cogas-logo

Het Cogas Cultuurfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Twente, waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.

Jaarlijks wordt in mei bekend welke initiatieven een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen. Voor het Cultuurfonds 2020 kunnen geen aanvragen meer ingediend worden (deadline was 1 feb). Vanaf 1 november (tot 1 feb) kan je weer een bijdrage aanvragen. Zie voor aanvraagformulier en meer info de website.

Overige sponsorverzoeken
Heeft u een sponsorverzoek? Klik dan hier voor de website.

Cogas Cultuurprijs

Van alle organisaties die een bijdrage krijgen uit het Cogas Cultuurfonds, komt er één in aanmerking voor een extra prijs: de Cogas Cultuurprijs. De Cogas Cultuurprijs is een prijs die Cogas jaarlijks uitreikt aan een bijzonder cultureel initiatief in de Cogas regio.

Uit de inzendingen worden jaarlijks drie bijzondere inzendingen genomineerd. Via Facebook kan het publiek stemmen en zo wordt de prijswinnaar bekend. Te winnen is een geldprijs van € 1.000,- en een award.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of kunnen doen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Voor die kinderen betalen het Jeugdfonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 

Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

De Jongbloed Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken.

De stichting De Jongbloed Foundation richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

 

Stichting de Houtmaathoutmaat-185x40

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Rabobank Noord en West TwenteRabobabnk-logo

De Rabobank doet aan sponsoring en heeft een coöperatiefonds. Ook kunnen leden via de Rabo Clubkas Campagne stemmen op doelen die zo een sponsorbijdrage kunnen krijgen.

Sponsoring:

“De meeste verenigingen en stichtingen in ons werkgebied ondersteunen wij via de Rabo ClubSupport. Met een aantal geselecteerde verenigingen heeft de bank nog wel een strategische samenwerking in de vorm van sponsoring. Sponsoring is een manier om samen te werken met verenigingen met als doel elkaar te versterken en een gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie.

Coöperatiefonds:

Dit fonds richt zich op (duurzame) initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. “Jaarlijks stelt Rabobank Twente Oost 4% van de nettowinst beschikbaar in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij verenigingen of stichtingen tot € 5000,-. In bijzondere situaties is een hogere bijdrage mogelijk.”. 

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes. Tijdslijnen:

    • Eerste ronde: Aanvraag indienen voor 1 maart
    • Tweede rond: Aanvraag indienen voor 1 september

Zie de website (naar beneden scrollen).

Rabo ClubSupport

Voorheen heette deze actie Donatiefonds, en daarna Rabo Clubkas Campagne. Per 2020 is de nieuwe naam Rabo ClubSupport.

“Klanten van de bank (vanaf 12 jaar) verdelen het jaarlijkse sponsorbedrag. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Twente Oost bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich hiervoor aanmelden. In 2018 verdeelden onze klanten € 100.000,-, in 2019 was dit bedrag maar liefst € 150.000,-. Vanaf 2020 wordt de Rabo Clubkas Campagne vervangen door Rabo ClubSupport.

Niet de bank, maar de klanten bepalen bij deze campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. Het minimale bijdrage dat een vereniging/stichting kan verkrijgen is € 100,- waarbij de stemprocedure waarborgt dat klanten op tenminste twee clubs moeten stemmen. De vereniging/stichting kan door eigen publiciteit invloed uitoefenen op het aantal te ontvangen stemmen. Een goede campagne voeren kan de club veel extra stemmen opleveren.”

Deze actie wordt gestart in het najaar van 2020. (bron: website Rabobank 10-02-2020)

Zie de website.

Stadsfonds Almelo

Stichting Stadsfonds Almelo werkt samen met Prins Bernhard Cultuurfonds en gemeente Almelo om financiële ondersteuning te bieden aan kunst en cultuur in Almelo.