Fondsen

Lokale fondsen

Hieronder staan een aantal fondsen die verbonden zijn aan Almelo, zoals fondsen die regionaal werken.

Landelijke en provinciale fondsen

Zoek je de grotere, landelijke en provinciale fondsen?

Kijk dan op https://www.cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/fondsen/

 

 

Cultuur+Ondernemen: dossier Cultuurfondsen in Nederland

Ben je van plan een fonds te benaderen voor de financiering van een idee of project, dan is het belangrijk om te begrijpen welke verschillende fondsen er zijn en hoe zij te werk gaan. Zo vergroot je je kans op een succesvolle aanvraag voor geld.

Het dossier Cultuurfondsen in Nederland van Cultuur+Ondernemen legt alles dat je moet weten uit, zie hun website.

 

 

Cultuur Kas Almelo

Cultuur Kas Almelo (voorheen Stichting Stadsfonds Almelo) mede-ondersteunt kleine culturele initiatieven op het gebied van Podiumkunst, Beeldende Kunst, Straat & Wijkkunst en Digitale kunst.

Zorg ervoor dat je op tijd bent met je aanvraag, liefst 12 weken voor het evenement.

Deadlines: “Het bestuur komt iedere 6 weken bij elkaar. Zorg ervoor dat je aanvraag minimaal een week voor de vergadering is ingediend.”

Bedrag: “(..) we geven meestal een bijdrage variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro. Het sponsorbedrag sluit aan bij het totaal verwachte aantal bezoekers. En natuurlijk staat ons sponsorbedrag altijd in verhouding tot de totale begroting.”

 

Cogas Cultuurfondsani_cogas-logo

Het Cogas Cultuurfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Twente, waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven. Het gaat om initiatieven in de volgende negen gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Deadlines: Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 november, tot 1 februari. Na 1 maart wordt bekend gemaakt welke initiatieven een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen.

 

Groothuis Fonds, Stichting

Heeft als doelstelling het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen. Dit doel zal zoveel mogelijk in Twente gerealiseerd worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op instellingen met een Rooms Katholiek karakter.

Bedrag: max bijdrage €5000,-

Deadlines: De aanvraag kan tot 1 april resp. tot 1 november van elk jaar worden ingediend waarna de aanvrager 1 à 2 weken ná de bestuursvergadering in april resp. november wordt ingelicht.

 

Jeugdfonds Almelo

In de gemeente Almelo leven circa 1850 kinderen (0 t/m 20 jaar) die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

“Onze stichting steunt deze kinderen zodat ze mee kunnen doen op school of in het verenigingsleven. We gunnen het ieder kind om lekker samen te sporten, dansen, muziek te maken, te leren en te spelen We willen al deze kinderen mee laten doen.”

Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Verjaardag in de Maak vallen onder Jeugdfonds Almelo. Aanvragen kunnen door ouders/verzorgers zelf ingediend worden.

 

Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

Ze richt zich op de hele wereld, waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

Bedrag: ze noemen geen bedragen, maar omschrijven wat ze voor hun rekening nemen op de Projecten pagina.

.

MenzisFonds

Coöperatie Menzis wil meer leefkracht en slimmere zorg in de regio. Daarom leveren ze met het MenzisFonds een bijdrage aan kleinschalige initiatieven die de zorg verbeteren én leefkracht versterken.
Die leefkracht vinden ze belangrijk. Want als mensen bewust bezig zijn met een gezondere leefstijl – door bijvoorbeeld meer beweging, gezonde voeding en mentale fitheid – kunnen zij meer kwaliteit van leven ervaren.

Bedrag: Er is dit jaar een budget beschikbaar van € 25.000 per regio (Twente is een van de regio’s). Elk project kan maximaal € 2.500 ontvangen.

Deadlines: Aanmelden van een project voor 2024 kan tot uiterlijk 5 mei 2024. Over 2025 wordt in het voorjaar van 2025 informatie op hun website gepubliceerd.
.
.

Houtmaat, Stichting de

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Bedrag: tot € 5.000,-.

Deadlines: De aanvraag kan tot 1 april resp. tot 1 november van elk jaar worden ingediend waarna de aanvrager 1 à 2 weken ná de bestuursvergadering in april resp. november wordt ingelicht.

 

Small Support, Stichting

Doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied door organisaties zonder winstoogmerk gevestigd in Nederland.

Bedrag: max. € 3.000,-.

Deadlines: vergaderingen zijn eens per kwartaal.

 

Twents Noaberfonds

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Dit gaat over nieuwe initiatieven die een eerste steuntje in de rug nodig hebben, waar mensen samen komen en iets organiseren. Ze kunnen handgeld verstrekken voor kleine, lokale projectjes. Denk in de schaal van huismuziek, kleine theatervoorstelling, opstarten van een stichting. Voorwaarden: invullen formulier op internet, vraagt een tegenprestatie. Zie de website.

Bedrag: tussen de €0 en € 2000,-.

 

Rabobank Noord en West TwenteRabobabnk-logo

Rabo Verenigingsondersteuning

“Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.”.

Dit programma staat de komende 10 jaar, dus tot en met 2032. Voor meer informatie over dit programma kan je contact met ons opnemen.

Zie de website.

Rabo ClubSupport

Tijdens Rabo ClubSupport kunnen Rabobankleden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Zie de website.

 

Stichting RPF (Roggekamp Peitsch Fonds) is een fonds dat alleen activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar van de gemeente Almelo financieel kan en wil ondersteunen.

Het moet gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en overige vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord.

Bedrag: ze noemen geen bedragen, maar omschrijven wat ze voor hun rekening nemen op deze pagina.

Deadlines: 9 juli 2024, 19 september 2024, 28 november 2024.

 

Willem Willink Stichting

De Willem Willink Stichting heeft tot doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk. Vandaag de dag richt de Willem Willink Stichting zich met name op initiatieven in Twente. De kernwoorden: Techniek, Jeugd en Educatie zijn belangrijke aspecten voor toekenning van een bijdrage. Ze vragen cofinanciering van de aanvrager.

Bedrag: ze noemen geen bedragen, maar omschrijven wat ze voor hun rekening nemen op deze pagina.

Deadlines: men vergadert 7 keer per jaar. Aanvragen dienen minimaal 2 weken voor de maand waarin vergaderd wordt binnen te zijn. Zie hun Agenda.