Cultuurmakelaar

Almelo met haar grote en prachtige culturele veld wil zowel haar inwoners als haar bezoekers hier optimaal van laten profiteren. Dit begint met een goede zichtbaarheid van alle artistieke kracht in de stad, met versterking van de verbindingen en met extra ondersteuning.

Om dit te bewerkstelligen is vanaf 1 augustus 2019 de functie van Cultuurmakelaar in het leven geroepen in Almelo. Voor deze functie is Minke Bloemhof aangesteld en deze functie valt onder Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst.

Introductie

Als Cultuurmakelaar ben ik de ‘spin in het web’ van het hele culturele veld van Almelo. Alle culturele organisaties, verenigingen, groepen, bandjes, kunstenaars, etc. kunnen bij mij terecht voor informatie en ondersteuning. Dit geldt ook voor ondersteunende organisaties zoals speeltuinen, woningcorporaties, wijkraden en anderen die advies willen .

Welke vragen?

Op het gebied van:

 • tips over subsidies en alternatieve manieren van financieren
 • netwerk
 • samenwerkingspartners binnen de culturele sector, maar ook binnen het sociale domein
 • ideeën voor (nieuwe/vernieuwende) activiteiten,
 • informatie over ledenwerving, publieksbereik, vrijwilligers
 • repetitieruimtes,
 • etc.

Voorbeelden;

 • een koor zoekt een dansvereniging om samen op te treden,
 • een kinderwerker wil graag met een groep kinderen een bezoek brengen aan een culturele instelling en wil weten wat de mogelijkheden zijn,
 • een band wil graag weten waar ze subsidie kunnen aanvragen voor een speciaal optreden,
 • de fanfare wil tips hoe nieuwe leden geworven kunnen worden,
 • het museum zoekt een muziekvereniging voor de opening van een nieuwe tentoonstelling

Ondersteuning

Mijn taken als Cultuurmakelaar:

 • informatie geven over het culturele veld van de stad,
 • de kunstbeoefenaar, individueel en in groepsverband, helpen met het verbeteren van de zichtbaarheid,
 • het bevorderen van samenwerking tussen diverse partijen, o.a. richting het sociale domein,
 • deskundigheidsbevordering bieden, door middel van workshops, lezingen en presentaties.
 • het ondersteunen van amateurkunstenaars en hun verenigngen met informatie en advies over zaken als subsidie, pr, ledenwerving en vrijwilligersbeleid.

Met als doel; een rijk cultureel leven voor alle inwoners van Almelo.

Hoe meer informatie ik ontvang van culturele organisaties over hun activiteiten (of tips over andere organisaties), hoe beter ik mijn werk kan doen.

Let wel; als makelaar kan ik ondersteuning bieden in de vorm van kennis en contacten. Ik verstrek geen subsidie en help niet mee met de praktische organisatie van activiteiten.

Contact

Naam: Minke Bloemhof
Tel: 0686878521
E-mail: minke@concordia.nl