Promotie

Veel organisaties en individuen zitten met dezelfde vraag:  “Hoe zorg ik ervoor dat ik meer bekendheid krijg en dat er meer publiek op mijn activiteiten (voorstellingen, exposities, lessen, etc) afkomt?“. Doelen hierbij zijn ledenwerving en publiekswerving. Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen.

Agenda’s

Plekken met agenda’s om zelf je activiteit aan te melden:

En daarnaast; maak gebruik van je eigen website en nieuwsbrief en de kanalen van je samenwerkingspartners om activiteiten onder de aandacht te brengen.