Subsidiemogelijkheden

Als vereniging of stichting kunt u terecht bij verschillende soorten financiers. Denk hierbij aan:

 • subsidie via de Gemeente Almelo
 • subsidie via de Provincie Overijssel
 • de verschillende fondsen die er op cultuurgebied bestaan, zie hier.

Iedere subsidiegever en en ieder fonds biedt zijn eigen mogelijkheden en kent z’n eigen voorwaarden.

Culturele initiatieven kunnen gesteund worden door subsidies vanuit de overheid (gemeente/provincie/landelijk). Voor het krijgen van een subsidie is het vaak belangrijk dat de activiteit een bijdrage levert aan een maatschappelijk onderwerp of de regionale of provinciale uitstraling.

 

Stimuleringsfondsen

Elke vier jaar wordt door de rijksoverheid in de Basisinfrastructuur (BIS) vastgelegd hoeveel geld er naar elk discipline gaat, welke van de culturele instellingen horen bij de Basisinfrastructuur en hoeveel geld ze ontvangen. Ook wordt er per discipline geld in het desbetreffende stimuleringsfonds  gestopt.

Deze landelijke stimuleringsfondsen zijn:

 • Fonds Podiumkunsten (podiumkunsten)
 • Mondriaanfonds (beeldende kunst)
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (architectuur, vormgeving, digitale cultuur en crossovers)
 • Nederlands Filmfonds (film)
 • Fonds CultuurParticipatie (amateurkunst)
 • Nederlands Letterfonds (taal)

 

Subsidies gemeente Almelo

De subsidies die de gemeente Almelo heeft zijn:

 1. Waarderingssubsidie
  Tot maximaal € 5.000. U kunt een jaarlijkse subsidie aanvragen of een eenmalige subsidie. Bij een eenmalige subsidie ontvangt u antwoord binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Bij een jaarlijkse subsidie ontvangt u antwoord vóór 31 december van het jaar waarin u de aanvraag heeft ingediend.
 2. Budgetsubsidie
  Minimaal € 5.000 voor één of meer jaren. U kunt een jaarlijkse subsidie aanvragen of een eenmalige subsidie. Bij een eenmalige subsidie ontvangt u antwoord binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Bij een jaarlijkse subsidie ontvangt u antwoord vóór 31 december van het jaar waarin u de aanvraag heeft ingediend.

 

 

Provincie Overijssel

De provincie heeft verschillende regelingen:

 1. Subsidie Cultuurparticipatie
 2. Kleine Culturele Initiatieven

Deadlines 2024:

 • 15 mei 2024 (vergaderdatum 8 juli 2024)
 • 15 augustus 2024 (vergaderdatum 7 oktober 2024)
 • 1 november 2024 (vergaderdatum 9 december 2024)

Aanvragen voor investeringen én projecten waarvan de begrotingsomvang binnen een bedrag van € 12.500 blijft (KCIPO), kunnen het hele jaar door worden ingediend. Deze aanvragen worden – met uitzondering van de maanden juli en augustus – versneld via tweemaandelijkse schriftelijke rondes afgehandeld. (dd 2024-03-06)

 

Voor Rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse voor en de actieve deelname aan:

 • A: Kunst en cultuur op de volgende deelgebieden: beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed en literatuur.
  Dit wordt ook cultuurparticipatie genoemd.
 • B: Amateurkunst.
  Bij amateurkunst gaat het om het actief beoefenen van kunst als hobby. De inkomsten zijn niet zo hoog dat je er je eerste levensbehoeften mee kunt betalen.

De behandeltermijn van een aanvraag is maximaal 13 weken.

.

2. Provincie Overijssel – Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO)

Voor rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-. Zie voor meer info de website. Aanvragen lopen via het Cultuurfonds Overijssel.

.

.
.

euregio-logo

Euregio

Voor uitwisselingen en samenwerkingen over het grensgebied in de Euregio kan gekozen worden tussen

 • miniprojecten (vast subsidiebedrag van € 750) en
 • kleine projecten (maximale subsidie tot € 25.000).
 • grote projecten (meer dan €25.000)

Zie ook de website van de Euregio.

.
.

Fondsen

Naast de landelijke stimuleringsfondsen (gefinancierd door de overheid) en subsidies, zijn er ook diverse particuliere fondsen. Hier kunnen verenigingen en stichtingen voor hun culturele activiteiten een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Deze staan hier onder elkaar.