Subsidiemogelijkheden

Als vereniging of stichting kunt u terecht bij verschillende soorten financiers. Denk hierbij aan:

 • subsidie via de Gemeente Almelo
 • subsidie via de Provincie Overijssel
 • de verschillende fondsen die er op cultuurgebied bestaan, zie hier.

Iedere subsidiegever en en ieder fonds biedt zijn eigen mogelijkheden en kent z’n eigen voorwaarden.

Culturele initiatieven kunnen gesteund worden door subsidies vanuit de overheid (gemeente/provincie/landelijk). Voor het krijgen van een subsidie is het vaak belangrijk dat de activiteit een bijdrage levert aan een maatschappelijk onderwerp of de regionale of provinciale uitstraling.

 

Stimuleringsfondsen

Elke vier jaar wordt door de rijksoverheid in de Basisinfrastructuur (BIS) vastgelegd hoeveel geld er naar elk discipline gaat, welke van de culturele instellingen horen bij de Basisinfrastructuur en hoeveel geld ze ontvangen. Ook wordt er per discipline geld in het desbetreffende stimuleringsfonds  gestopt.

Deze landelijke stimuleringsfondsen zijn:

 • Fonds Podiumkunsten (podiumkunsten)
 • Mondriaanfonds (beeldende kunst)
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (architectuur, vormgeving, digitale cultuur en crossovers)
 • Nederlands Filmfonds (film)
 • Fonds CultuurParticipatie (amateurkunst)
 • Nederlands Letterfonds (taal)

 

Subsidies gemeente Almelo

De subsidies die de gemeente Almelo heeft staan op de website https://www.almelo.nl/subsidies (dd 27-09-2022), dat zijn:

 1. Tijdelijke subsidie voor kunst en cultuur https://www.almelo.nl/tijdelijke-subsidie-voor-kunst-en-cultuur Tot max €5000. Regeling geopend op 1 oktober, sluiting 30 november 2022.
 2. Waarderingssubsidie https://www.almelo.nl/subsidies-voor-activiteiten
  Tot maximaal € 5.000. U kunt een jaarlijkse subsidie aanvragen of een eenmalige subsidie. Bij een eenmalige subsidie ontvangt u antwoord binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Bij een jaarlijkse subsidie ontvangt u antwoord vóór 31 december van het jaar waarin u de aanvraag heeft ingediend.
 3. Budgetsubsidie https://www.almelo.nl/subsidies-voor-activiteiten
  Minimaal € 5.000 voor één of meer jaren. U kunt een jaarlijkse subsidie aanvragen of een eenmalige subsidie. Bij een eenmalige subsidie ontvangt u antwoord binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Bij een jaarlijkse subsidie ontvangt u antwoord vóór 31 december van het jaar waarin u de aanvraag heeft ingediend.

 

Provincie Overijssel

logo-provincie-overijssel

De provincie Overijssel stimuleert het actief deelnemen van burgers aan het culturele leven in Overijssel.

De provincie kan subsidie verlenen voor activiteiten op het gebied van amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie of volkscultuur die deze actieve deelname bevorderen. Dit doet de Provincie Overijssel door middel van de Regeling Cultuurdeelname.

Lees hier meer over de subsidies van de Provincie Overijssel.

.
.

EuregioEuregio-logo-180x121

Eind 2014 gaat de nieuwe subsidieperiode van de Europese Unie (2014 – 2020) van start. In het kader van het subsidieprogramma INTERREG „Deutschland-Nederland“ zal vanaf eind 2014 ongeveer 440 miljoen euro worden geïnvesteerd in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

 Zie ook de website van de Euregio.

Fondsen

Naast de landelijke stimuleringsfondsen (gefinancierd door de overheid) en subsidies, zijn er ook diverse particuliere fondsen. Hier kunnen verenigingen en stichtingen voor hun culturele activiteiten een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Deze staan hier onder elkaar.