Voorwaarden aanvraag subsidie

Voorwaarden voor aanvraag subsidie: rechtspersoon zijn

Als particulier of groepje particulieren is het vrijwel onmogelijk om subsidie aan te vragen. Bij hele kleine initiatieven kan het soms wel, zoals bij de Nationale Burendag van het Oranje Fonds of wanneer je gebruik wilt maken van het leefbaarheidsbudget in je buurt. De meeste subsidies worden echter alleen verstrekt aan zogenaamde ‘rechtspersonen’.
(bron: zorgsubsidiekalender.nl

De meest gebruikte rechtspersonen in de culturele sector zijn stichting en vereniging. Maar wat is het verschil?
Algemeen kan gezegd worden dat ‘een vereniging een doel verwezenlijkt door samenwerking van leden (een vereniging heeft leden met dezelfde hobby) en een stichting een doel verwezenlijkt door middel van een vermogen. Daarbij ken een stichting geen leden. Een vereniging is een organisatie van leden, een stichting is een zak met geld.’
(bron: wikimedia.org)

Wat komt er kijken bij het opzetten van een stichting of vereniging?
Op de website notaris.nl vindt je veel informatie over de stappen die je moet zetten om een vereniging of stichting op te richten. Hierbij moet je o.a. denken aan:

  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • het aanstellen van een bestuur
  • het opstellen van statuten
  • en het officieel maken van jouw vereniging of stichting middels een akte bij de notaris.
    Het opstellen van zo’n akte bij de notaris kost ongeveer 400 – 500 euro.

Andere website waar ook informatie te vinden is over het opzetten van een vereniging of stichting: