Pilots voor Nationaal Akkoord Amateurkunst

In haar ‘Meerjarenbrief 2023-2025′ bepleitte de staatssecretaris voor cultuur een Nationaal Akkoord Amateurkunst.

Ze zegt in haar brief: “Ik investeer in de sectorontwikkeling en -vernieuwing van amateurkunst. Ruim zeven miljoen mensen doen aan amateurkunst. Tegelijk blijken voorzieningen voor amateurs kwetsbaar. Ik zet in op een Nationaal Akkoord Amateurkunst met afspraken tussen OCW, IPO en VNG over een structurele, samenhangende aanpak van de ondersteuning van amateurkunstgroepen.”
Dit is goed nieuws voor amateurkunst(groepen)!

Ter voorbereiding op dit Nationaal Akkoord hebben alle provincies en de grote amateurkunstkoepels budget gekregen voor het aanbieden van ondersteuning aan het amateurkunstveld. Wat er dit najaar (2023) in Overijssel wordt aangeboden, vind je hier. (Dit aanbod wordt in september aangevuld).

Daarnaast kunnen er voor het kalenderjaar 2024 pilotprojecten worden aangevraagd.
Cultuurcoach Jacintha is betrokken bij de pilotaanvraag voor Overijssel.
Wil je meer weten of heb je ideeën? Neem dan contact met haar op via jacintha.blom@rijnbrink.nl.

Zie ook https://cultuurparticipatie.nl/actueel/153/dit-najaar-pilots-voor-nationaal-akkoord-amateurkunst

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht