Update Corona

14 september 2021 vond weer een persconferentie plaats. De belangrijkste mededeling was daarbij: vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel.

Daar tegenover staat de invoering van een coronatoegangsbewijs (CTB) voor personen boven de 13 jaar voor toegang tot horeca, evenementen, sport en cultuur.

Cultuursector vrijwel volledig open
Vrijwel de gehele cultuursector kan vanaf 25 september weer volledig open, zonder 1,5 meter afstand en met gebruik van het coronatoegangsbewijs. Alleen voor evenementen die binnen georganiseerd worden en waarbij men niet zit, is een maximum van 75% van de totale bezoekerscapaciteit bepaald.

Wat mogen amateurkunstgroepen?
We hebben begrepen dat een coronatoegangsbewijs niet nodig is bij kunst- en cultuurbeoefening, zoals repetities.
Maar er wordt nog verder overleg gevoerd over mogelijk andere regels. Koornetwerk en de KNMO zullen daar zo snel mogelijk hun protocollen op aanpassen.

Algemene richtlijnen Rijksoverheid
De basisregels voor iedereen lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport
(nog niet aangepast na persconferentie van 14 sept)

Enkele belangrijke punten / Regels geldend vanaf 26 juni 2021:

Kunst en cultuurbeoefening

  • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals een muziekschool, mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.
  • Publiek is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bij amateur kunst- en cultuurbeoefening op een locatie voor kunst- en cultuurbeoefening, geldt dat in totaal, niet meer dan 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand is toegestaan. De beoefenaars zijn hier dus niet van uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen níet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateurgroep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel.
    • Bij beoefenaars mag met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel. En is een vaste plek niet verplicht.

Zang, schreeuw- en blaasadvies

Het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt vanaf 26 juni. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1.5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij niet mogelijk gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.

Kijk voor het volledige overzicht op de site van de Rijksoverheid

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht