Update Corona maatregelen

Algemene richtlijnen Rijksoverheid

De basisregels voor iedereen lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Enkele belangrijke onderdelen hieruit zijn:

 • Vanaf 1 juli zijn nog 2 categorieën voor (culturele) activiteiten: activiteiten binnen en activiteiten buiten. Voor elk van deze 2 zijn de basisregels zo algemeen mogelijk.
  Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
 • Wat is er toegestaan bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren?
  Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
 • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.
 • Mag er samen gezongen worden door (professionele en amateur) zangkoren en zangroepen?
  Professionele en amateurkoren en zanggroepen mogen repeteren en optreden als zij hierbij de aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen.
  Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in de protocollen van de sector.
 • Mag er meegezongen worden met een concert?
  Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

LKCA

Zij schrijven:
De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.

Om deze vragen te beantwoorden houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date (https://www.lkca.nl/artikel/wat-mag-wel-en-niet-voor-cultuureducatie-en-cultuurparticipatie/)

Daar staat nu:
Vanaf 1 juli worden de regels een stuk overzichtelijker. De basisregels en de 1,5 meter afstand blijven de norm. Als er sprake is van reservering en een gezondheidscheck vooraf is het aantal mensen dat is toegestaan binnen én buiten onbeperkt.
Als er geen sprake is van reservering en/of een gezondheidscheck is er binnen een maximum aantal van 100 personen met vaste zitplaatsen per ruimte (exclusief personeel) en buiten een maximum van 250 personen (exclusief personeel).

Er is een protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.  (https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol)

KNMO en Koornetwerk

Veiligheidsregio Twente

 Om te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 26 maart 2020 landelijk, dus ook in Twente, een noodverordening. Wanneer de landelijke maatregelen wijzigen, dan wijzigt de noodverordening ook. De laatste versie van de noodverordening VRT is van 1 juli 2020.
Deze informatie vind je hier: https://vrtwente.nl/corona/

Op de site staat nu:

Vanaf 1 juli is er weer meer mogelijk. We kijken in Twente naar wat wel kan in plaats van wat niet mag. Als we afstand blijven houden, drukte mijden en onze eigen verantwoordelijkheid nemen, kunnen we de verspreiding van het virus voorkomen. In Twente volgen we de landelijke lijn. Wij wijken dus zo min mogelijk af van de lijn die vanuit de Rijksoverheid aangehouden wordt.

Protocol
Wil je met jouw groep weer gaan repeteren, dan moet je een eigen protocol hebben. Het bovengenoemde protocol (plus aanvullingen van KNMO en Koornetwerk, waar nodig) kan je hiervoor als richtlijn gebruiken.

Dit protocol hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente.
De gemeente heeft vertrouwen in haar culturele veld en gaat er vanuit dat het veld zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is er besloten geen meldplicht op te stellen voor het aanleveren van protocollen.

Voor meer informatie over de Corona maatregelen in Tubbergen:

https://www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus

 Voor meer informatie over de Corona maatregelen in Almelo:

https://www.almelo.nl/

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht