WBTR

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties.

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Let op: het niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen hebben voor jou als bestuurder.

Ondersteuning

In de voorbereiding op deze wet zijn er een paar vormen van ondersteuning:

  • De website WBTR.nl is een initiatief van landelijke koepelorganisaties en grotere verenigingen om hun leden te ondersteunen. Via deze site kunnen verenigingen en stichtingen aan de nieuwe wet voldoen.
    In aanloop naar 1 juli organiseert WBTR.nl webinars met als doel bekendheid te geven aan de nieuwe wet en aan de mogelijkheden voor verenigingen eraan te voldoen. Deelname is kosteloos maar je moet je wel aanmelden.
    Een overzicht van de data vind je op hun site.
  • Voor koren: begin april kunnen de korenbonden en netwerkleden van Koornetwerk Nederland en alle koren die via hen bij dit Koornetwerk zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin de WBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd. Lees meer op de site van Koornetwerk Nederland.
  • Ook de KNMO geeft aan te onderzoeken hoe ze hun muziekverenigingen kunnen ondersteunen.

Statuten wijzigen?

Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:

  1. De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders.
  2. De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging).

Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een paar jaar.

Een aantal sportbonden is al met het voorwerk begonnen voor hun sportverenigingen in het kader van de WBTR. Zo heeft de KNVB modelstatuten opgesteld die als handvat kunnen dienen. Kijk hier voor hun voorbeelden.

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht